logo

jaargang 26, nummer 4

juli-augustus 2000

Deadline Go-Gong nr.5:
woensdag 16 augustus

Gewijzigde datum Lakenfeest-toernooi: 8 en 9 juli !!
Zaal open 10:30, aanmelden voor 11:30.

Tijdens zomermaanden is er een andere speelavond, zie agenda.

  Colofon
Agenda
Redaktioneel
Lakenfeest toernooi, komt allen!
Laatste nieuws
Bezoek van Yuki Shigeno aan Leiden
Zomerkriebelz
Jeugdfeitjes
Toertoernooi
Go voor de Jeugd (4)
Tsume-go 10
Leids Paastoernooi
Go voor de Jeugd, oplossing
Vreemde partij
Go-les
Jaap en Dave


Leidse Go Club

voorzitter: Paul Tilanus
Diepenbrocklaan 16, 2253 HN Voorschoten, 071-5612598
e-mail: p.a.j.tilanus@research.kpn.com
secretaris: Daniël Jonker
Haagweg 50A, 2321 AE Leiden, 071- 5725448
e-mail: D.Jonker@lumc.nl
penningmeester: Arnoud Rutgers van der Loeff
B. von Suttnerstr. 229 2037 LL Haarlem 023-5339012
e-mail: arnoud@turbogo.com
algemeen bestuurslid: Mark Haarsma
Watergeuzenstraat 35, 2313 WX Leiden. 071-5123286/351535
e-mail: mhaarsma@hmc-heerema.com
algemeen bestuurslid: Olaf Thiel
Teylingerlaan 21, 2171CB Sassenheim, 0252-212372
e-mail: thiel@haysinfobeheer.demon.nl
jeugdmentor: Gerald Westhoff
Koningin Wilhelminalaan 68, 2274 AL Voorburg, 070-386651
e-mail: gw@bart.nl
contributie: lidmaatschap LGoC f. 85,- (2000)
lidmaatschap NGoB f. 40,-
gironr. 3308498 tnv LGoC te Leiden

competitieleider: Mark Haarsma tel: 071-5123286, Wim Hofman tel: 071-5141579 (beiden tot 19uur) ; afmelden bij voorkeur in logboek op club of tussen 19 u en 19.30 u bij SDL, telnr: 071- 57 23 22 9.

De partijen dienen uiterlijk om 20.30 uur te beginnen.

speelavonden ma en do vanaf 20 uur in: Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4, tel.nr 071-57 23 22 9


agenda:

donderdag22-06speelavond
maandag26-06clubcomp., ronde 16
dinsdag27-06speelavond!!!
zondag02-07recreatiego
woensdag05-07speelavond
zaterdag08-07Lakenfeesttoernooi
zondag09-07Lakenfeesttoernooi
woensdag12-07speelavond
woensdag19-07speelavond
woensdag26-07speelavond
woensdag02-08speelavond
woensdag09-08speelavond
woensdag16-08speelavond
woensdag23-08speelavond
maandag28-08clubcomp., ronde 17
donderdag31-08speelavond
zondag03-09recreatiego
maandag04-09clubcomp., ronde 18
donderdag07-09speelavond
maandag11-09clubcomp., ronde 19
donderdag14-09speelavond
zondag17-09Kinder/beginnerstoernooi

Redaktioneel:     Olaf Thiel

Veel activiteiten, veel kopij (waarvoor dank!) en dus een dik nummer, met nieuws, partijen en zelfs een strip! Heeft Dave de Vos, ex-clublid en redacteur van de Go-gong samen met scenarioschrijver Jaap Blom de go-strip nieuw leven ingeblazen? Oplettende lezers bemerken wellicht de literaire knipoog....


Lakenfeest toernooi, komt allen!

Datum: 8-9 Juli. (LET OP: in de GO staan andere data!!!)
Vorm: 5 ronden MacMahon Bedenktijd 60 min.
Locatie: Denksportcentrum Leiden
Zaal open Zaterdag 8 Juli rond 10:30
Aanmelden: Zaterdag 8 Juli voor 11:30
Inschrijfgeld: fl. 25,-
Lunch: fl. 8,50 in het denksportcentrum.
Bij voorinschrijving bestaat de mogelijkheid een Sushi lunch te reserveren a fl. 20,-.
Voor inlichtingen: Mark Haarsma


Laatste nieuws

Harry van der Krogt heef afgelopen donderdag de play-off om de eerste plaats in het districtstoernooi gewonnen van Peter Dullemeijer, nadat zij beiden 6 uit 8 gescoord hadden.

1. Harry van der Krogt
Peter Dullemeijer
6 punten
3. Jan Bol
Theo van Ees
Roland Bakker
5 punten
6. Ernst Kloos 3 punten
7. Jaap Blom
Olaf Thiel
Shlomo
2 punten


Bezoek van Yuki Shigeno aan Leiden     Daniël Jonker

Het was onverwacht, maar daarom niet minder geslaagd: het bezoek van Yuki Shigeno, 2D prof aan Leiden op 15 en 16 mei. De aanleiding voor dit bezoek waren de go lessen die in het kader van het kinderfestival 'Zomerkriebelz' gegeven worden (zie elders in deze Gong). Omdat Yuki ter gelegenheid van het Nederlands jeugdkampioenschap in Amstelveen was, kwam Frank Janssen op het idee om haar te vragen de go lessen in Leiden te ondersteunen. Yuki stemde toe, en combineerde haar verblijf in Leiden met een bezoek aan het denksportcentrum op maandag 15 mei. Tot genoegen van de deelnemers speelde ze twee simultaan-partijen en becommentarieerde een competitiepartij.
Hoewel het laat werd die avond, waren Yuki, Frank Jansen en ondergetekende de volgende ochtend alweer present op de Leidse basisschool 'De Springplank'. Het was gelukt met de school af te spreken drie lessen van een uur te komen verzorgen in groepen 6 en 7. In het eerste halfuur van zo'n les vertelde Yuki de kinderen over Japanse gebruiken, 'hoe groeten de mensen in Japan elkaar', over het Japanse schrift, en leerde de kinderen tellen in het Japans. Hiermee wist Yuki de kinderen echt te boeien, het komt tenslotte niet elke dag voor dat er iemand uit Japan in de klas komt! Daarna plakten we een 9x9 demonstratiebord op het schoolbord en begon een korte introductie van het go spel. Na een korte uitleg verdeelden we de klas direct in twee teams en lieten deze tegen elkaar spelen op het demonstratiebord. Getuige het enthousiasme waarmee een goeie zet werd begroet en getuige de vele aanwijzingen die twijfelende spelertjes toegeroepen kregen, hadden de kinderen meteen veel plezier in het spel. En ook veel zelfvertrouwen: als we de klas uitdaagden met Yuki te spelen, werd het aanbod van een voorgift met grote stelligheid door de hele klas afgeslagen!
Na deze geslaagde, maar vermoeiende lessen hadden we goede zin gekregen in de lunch, en combineerden die op deze zonnige dag met een wandeling door het centrum. Hoewel zonde van het mooie weer, hadden we nog een les in het vooruitschiet op buitenschoolse opvang 'Vuurpad'. Hier was afgesproken met Wim Hofman en Shlomo Raikin, die ter voorbereiding op kinderfestival Zomerkriebelz in de opvang vier go lessen verzorgen. Een verschil met de lessen op school was, dat het nu moeilijker bleek de aandacht van de kinderen vast te houden. Misschien kwam dat doordat we hier het demonstratiebord niet konden ophangen, doordat de kinderen al een lange schooldag achter de rug hadden, door de warmte, wie zal het zeggen? Toch hebben we even leuk go gespeeld en de kinderen kennis laten maken met het spel. Na deze laatste les zijn we gezellig nog wat gaan drinken, waarna Yuki de trein nam naar Brussel om daar aan weer nieuwe groepen kinderen go les te geven.


Aanloop naar kinderfestival Zomerkriebelz     Daniël Jonker

Zaterdag 17 juni werd het kinderfestival Zomerkriebelz gehouden met als thema Japan. De Leidse Go Club was er op een podium vertegenwoordigd, maar daar wordt hier geen verslag over gedaan: dit nummer van de Go Gong komt daarvoor net te vroeg uit. Wel kan ik iets vertellen over de aanloop naar Zomerkriebelz, die al 5 weken voor de festivaldag begon. Op twee buitenschoolse opvangen (BSO's) zijn 4 lessen van een uur verzorgd door Wim Hofman en Shlomo Raikin in BSO Vuurpad en door Dirk Hoff en mijzelf in BSO Het Konijn.

Het doel van deze voorbereidende lessen is om de kinderen de beginselen van go te leren, om ter afsluiting op het festival een toernooitje te spelen. In beide BSO's komen er zo'n 10 kinderen naar de lessen, in leeftijd variërend van 6 tot 12 jaar. Wat mij verrast is hoe verschillend de lessen in beide BSO's lopen: in het stuk over het bezoek van Yuki Shigeno is al aangegeven dat het tijdens de eerste les in BSO Vuurpad moeilijk was de aandacht van de kinderen vast te houden. In BSO Het Konijn ging dit heel anders: al bij de eerste les was het klasje enthousiast en de kinderen willen graag meer leren dan alleen slag go. Uiteraard zijn er verschillen in de snelheid waarmee ze het spel oppikken, want de kinderen zijn van nogal uiteenlopende leeftijd, maar ze spelen allemaal met plezier. Ik begrijp van Wim en Shlomo dat ook in de vervolglessen in BSO Vuurpad de kinderen snel afgeleid zijn en jammer genoeg liever buiten gaan spelen. Het verschil met de groep in Het Konijn ligt zeker niet aan de inzet van Wim en Shlomo, want ik merkte dat de groepen al vanaf het begin van de eerste les heel anders zijn. Daarom is vooral van de groep uit BSO Het Konijn belangstelling voor Zomerkriebelz te verwachten. Of deze kinderen ook naar de Zondagmiddagclub zullen komen moet nog even afgewacht worden. Tot nu hebben zij dat nog niet gedaan, mogelijk doordat de BSO niet direct in de buurt van het denksportcentrum ligt. Zo is het idee ontstaan om na de zomervakantie te proberen een proefles te organiseren op een of twee scholen die wel in de buurt zijn. Als deze scholen dit een goed idee vinden en de proefles een succes is, kunnen we een korte reeks lessen verzorgen en zo de Zondagmiddagclub nog weer een nieuwe impuls geven.


Jeugdfeitjes     Gerald Westhof

Tijdens de afgelopen maanden zijn de 1e /3e zondagmiddagen redelijk goed bezocht. De kinderen schijnen wat meer te volharden in hun moeite om langzaam aan de volwassenen te wennen dan andersom. Het leuke is dat er gewoon mensen op zondagmiddag binnen komen wandelen voor een gezellig partijtje Go, en tegenwoordig ook Shogi. En het schijnt dat men ook in Amstelveen of Amsterdam met iets soortgelijks op de zondagmiddagen wil gaan starten.
Een paar kinderen hebben inmiddels de vluggerladder ontdekt en dat maakt het leuk om met de volwassenen (soms met genoeg komi) te spelen.
Het is de bedoeling dat er op de 3e zondagmiddag van september een (kinder/beginnende spelers) toernooi wordt gehouden, en dat op de 1e zondag van oktober een beginnerskursus volgt. Bij deze een paar noemenswaardige wapenfeitjes van de afgelopen maand:

Ned. jeugd kampioenschap

Op zaterdag 13 mei werd er in het Go centrum in Amstelveen het Nederlands Jeugdkampioenschap 2000 gehouden. Dit jaar was er ook een delegatie vanuit Leiden (van de jeugd spelers die op de 1e en 3e zondag komen).
In de Kampioensgroep mocht Kei Shinada 3-kyu (die inmiddels toch wel een beetje Leids is) tot haar eigen blijde verrassing meedoen. Oorspronkelijk was ze voor het 19x19 toernooi ingedeeld, maar zij was heel blij dat ze met de sterkste groep van 6 spelers (met speelsterkten 2Dan-3Kyu, zonder voorgift) kon meespelen. Zij werd derde met 2 uit 5, achter de nieuwe jeugd kampioen Renee Frehe (2D) die alles won en Tommie Hollmann (1k) die alleen van Renee verloor.
Het 19x19 toernooi (met speelsterkten 6k-24k, met voorgift) had 12 deelnemers. Het werd gewonnen door Rianne Maes 9k uit Eindhoven met 5 uit 5. Er speelden vier kinderen van de LGoC mee:
Robbert-Jan Visser 24k werd 4e, met 3 uit 5
Edwald Westhoff 23k werd 6e, met 3 uit 5
Koen van der Krogt 20k werd 8e, met 2 uit 5
Luuk van der Krogt 20k werd 9e, met 2 uit 5
Ook Wouter Berkelmans (16k, Amstelveen) komt soms op de 1/3e zondagmiddag club, en hij werd 7e met 2 uit 5.
Het 13x13 toernooi (met speelsterkten 20k-30k, met voorgift) had 11 deelnemers. Het werd gewonnen door Bas Hetterscheid 20k uit Apeldoorn met 7 uit 7. Zachary Kuipers van de LGoC speelde mee en werd 5e met maar liefst 4 gewonnen partijen.

In het beginners toernooi op 9x9 borden speelden 12 kinderen. Het werd met 9 uit 10 door Anne-Roos Lauwaard (Amsterdam) gewonnen.
Onze Maud Visser won 4 partijen, en Edger Westhoff (net 4 jaar) wist zowaar 1 van zijn maar liefst 8 tot het eind gespeelde partijen niet te verliezen. Hij speelde die ene partij een jigo met Tess Boon (Zevenhuizen) die samen met haar vader (Marcel, 2e-kyu) ook al op de zondagmiddag is gesignaleerd, zij had er 4.5 gewonnen. Guus Berkelmans (A'veen) is ook al eens op de zondagclub bij ons geweest, en hij won er maar liefst 7.

Al met al een hele leuke dag voor de kinderen, voortreffelijk verzorgd inclusief heerlijke lunch met kroketten, en prijzen voor iedereen. Na afloop kregen ook alle deelnemertjes een echte japanse soep- of rijstkom en japanse eetstokjes van de Japanse ambassade voor de 400 jaar Nederland-Japan betrekkingen. Echt aan te bevelen om volgend jaar te gaan!

Yuki Shigeno - prof bezoek op NK jeugd/paren

Voor de ouders en jeugd-goleraren was het NK Jeugd ook interessant en werd een aparte les gegeven door Guo Juan. Aangezien de Japanse ambassade het toernooi sponsorde kon de Japanse professional, Yuki Shigeno 2-dan die inMilaan woont, ook het toernooi bijwonen. Behalve aan de kinderen Go les te geven, leerde ze ook aan een aantal hoe je in het Japans van 1 tot 10 kunt tellen en origami te vouwen. Deze Japanse prof doet in Europa veel aan go-promotie vooral bij kinderen en ook gehandicapten, zelfs is er een go-spel ontwikkeld voor blinden.

Yuki speelde op zondag 14 mei ook mee als gelegenheidspaar met Andre Engels in het neventoernooi van het Ned. paren-Go kampioenschap. Daarin speelden ook Shlomo en zijn vrouw Shiraz, en Kei Shinada samen met Edwald als het jongste paar. Deze 2 Leidse paren eindigden samen op de gedeelde 3e plaats van het neventoernooi.
In het hoofdtoernooi speelden Michiel Eijkhout en Yvonne Roelofs zich ook naar een goede 3e plaats. Peter Zandveld en Marianne Diederen wonnen het paren toernooi, en het onttroonde paar Rob Kok en Renee Frehe werden 2e (Renee was voor 1 dag driedubbel Nederlands kampioen, bij de dames, bij de jeugd, en zij was paren kampioen).

Amsterdams toernooi

Kei heeft tijdens het Amsterdam's toernooi al haar 6 partijen gewonnen, waarvan een groot aantal tegen 1e kyus! Ook Koen speelde goed als 20e kyu had hij er 2 gewonnen, maar de partijen die hij had verloren waren allemaal met slechts minder dan 5 punten! Ook Jaap Blom was erg goed bezig, en het lijkt dat hij met 5 uit 6 met zijn 2e jeugd is begonnen :-)
Op zondag 3 juni werd er tijdens het Amsterdams toernooi ook een kindertoernooitje op 13x13 met voorgift gehouden. Het werd zowaar gewonnen door onze Edwald (23k) met 4 uit 4! Tweede werd Wouter (16k) met 3 uit 4.
Ook Maria Schaap speelde mee, alhoewel het haar eerste toernooitje was deed ze erg goed haar best en won 1 partij van Guus. Edger had er niet zo'n zin in en begon slechts aan 2 partijen zonder ze af te maken. Er was voor iedereen prijs!


Toertoernooi     Filip Vanderstappen

Gespeeld 28-2-2000 in SDL

Zwart: Geert Groenen 6-dan
Wit : Filip Vanderstappen 5-dan

Ik had van te voren hoge verwachtingen van deze partij. Ondanks dat ik nogal gammel achter het bord zat, was ik vastbesloten er in ieder geval een mooie, en hopelijk spannende partij van te maken. Zoals uit het commentaar zal blijken zijn geen van beide verwachtingen uitgekomen. En dan moet je het ook nog van commentaar voorzien, wat een ellende.... Goed, ter lering ende vermaak:

Figuur 1 (1-50)

Z7: Een plakzet onder de witte steen is ook heel gebruikelijk; de partijzet is actiever.
Z11: Aha, blijkbaar had Geert dit recentelijk populaire joseki bestudeerd.
W12: Leek me aanvankelijk een lekker stevige geduldige zet....
W14: Enige zet, maar
W22: Nu is duidelijk dat W12 niet goed staat. Wit had een paardensprong moeten spelen.
W24: Ongelofelijk. Ik was zo van streek van het ellendige resultaat dat ik hier had behaald dat ik zelfs niet de helderheid van geest had om hier niet te verbinden. Deze zet is natuurlijk veel te zwaar.
Z25: Beter gewoon strekken. Deze zet laat veel aji achter.
W26: Ik forceer hier bewust enigszins.
W28: Hier heb ik wel een minuutje of 10 op gepuzzeld, en uiteindelijk dacht ik iets gevonden te hebben wat er veelbelovend uitzag. Normaal becommentarieer ik liever hoofdzaken en algemene punten, maar aangezien hier direkt de partij wordt beslist, ga ik er dit keer diep op in. Er zijn talloze varianten. Wat ik in gedachten had was diagram 1:

Diagram 1.

Z29: Zwart moet hier atari geven, en niet aan de andere kant.
W34: Na deze voorbereidingen kan wit hier knippen. Zwart kan nu direkt knippen, of eerst "duwen". Ik behandel eerst de variant als wit direkt duwt.
W42: Tesuji. Merkwaardig genoeg had niemand in het publiek deze zet gevonden. Beide spelers wel.
Z43: Zwart moet hier verbinden, anders verliest hij alle stenen in de hoek.
Z45: Zwart moet hier een vrijheid vullen, of de twee stenen in de hoek slaan, om een dreigend gebrek aan vrijheden af te wenden. In beide varianten gaat zwart echter de vernieling in: Wit heeft de slimme zet op 50. (Er zijn ook andere oplossingen, maar zwart wordt gehinderd door de ladder die dreigt. Dit is ook de reden dat de duwzet niet goed is.

Diagram 2:

Zwart heeft dus geen keus dan direkt te knippen.
W42: tot hier toe is alles gedwongen. Zwart heeft nu weer twee keuzes: de twee stenen in de hoek slaan of een vrijheid vullen.

Diagram 3:

Zwart slaat de stenen, waarna wit knipt.
Na w48 kan zwart de stenen aan de rand vangen. Dan volgen diagrammen 4 of 5.

Diagram 4:

Diagram 3 is goed voor zwart, dus wit moet een vrijheid van de zwarte stenen afnemen. Wit kan nu de stenen in het centrum vangen, maar het eindresultaat is beter voor zwart. Merk op dat de zwarte groep in de hoek kan verbinden met de linkerrand of aan de bovenrand.

Wit heeft echter een nog sluwere optie:

Diagram 5:

W58: wit moet een vrijheid afnemen. Dit leidt tot de meest complexe variant.
W60: Wit kan hier verlengen, en zwart kan zijn stenen niet redden. Echter, zwart knipt, en...
Z63: Redt zijn stenen in het centrum. Wit moet dan de zwarte hoek vangen. Zwart kan wit dan nog insluiten, maar het resultaat is goed voor wit.
De stenen aan de rand vangen is niet goed, dus:

Diagram 6:

Zwart verlengt, waarna wit dezelfde truuk probeert.

In dit geval is de positie echter veel complexer. Een mogelijkheid geef ik hier. Wit lijkt alles rechts net in de hand te kunnen houden, maar zodra zwart zijn hoek verbindt heeft wit het probleem dat zijn centrumgroep erg zwaar is. Het gevecht lijkt onhoudbaar voor wit.
Deze truuk werkt niet voor wit; dus probeert wit het zo:

De zettenreeks is gedwongen waarna zwart met 61 dreigt de stenen in de hoek te scheiden en zijn eigen hoekstenen te verbinden. Wit moet de hoek wel afknippen, en ...
Wit kan zich redden met de sluwe zetten tot aan wit 70. Echter, zwart krijgt te veel winst aan de buitenkant. Het totaal resultaat is beter voor zwart.

De talloze andere varianten laat ik aan het publiek.
In de partij had ik één en ander doorgerekend tot en met de witte knip in het centrum, waarna wit twee keer duwt. De varianten daarna kon ik uiteraard niet allemaal uitrekenen, en ik volgde derhalve mijn gevoel. Het lijkt goed te gaan, en zo niet is er waarschijnlijk altijd wel een variant waarin ik de schade kan beperken.

Op zich een goed plan, maar in de partij maakte ik een verschrikkelijke geit. Of eigenlijk een slordigheid...

...Wit 40. Direkt verliezend.
Zwart kan nu namelijk 41 spelen, waarna alle varianten op de schroothoop kunnen.
Z47: Owari, einde, the end.

Figuur 2 (51-100)

W52: Dan maar een pijnlijk lokaal leventje maken.... Inwendig had ik de partij al opgegeven.
Z79: Ongelooflijk vernederend om zo ingesloten te worden....

W92: Wit komt een klein beetje terug met dit ko, maar na 93 blijft de partij hopeloos.
Wit speelt de hoek ook nog eens slecht uit.

Zwart maakt in het vervolg uiteindelijk nog wel één flinke en één minder ernstige fout (zoek zelf maar eens uit waar) zodat het nog telbaar wordt, maar wit maakt uiteindelijk zelf ook een eindspelgeit.

Figuur 3 (101-200)

Figuur 4 (201-295)

Z295: Wit geeft op.


Go voor de Jeugd (4)     door T. de Bruin

Op het Strand

Het was Borg allemaal een beetje te veel aan het worden. Op het nimmertje ontsnapt aan de dood op zijn oude piratenschip, vast op de bodem van de oceaan in een aftanse mini onderzeeër en daarna nog eens naar de onderwereld. Jullie begrijpen dat zoiets je niet in je kouwe kleren gaat zitten, onze dappere Borg die normaal toch geen zee te hoog gaat was de spanning beu. "Dit is geen leven hoor, kom laat ik gewoon net doen alsof er niets aan de hand is en eens aan de oppervlakte kijken wat voor weer het is, dan kan ik ook gelijk die gevaarlijke motor afzetten".
Borg praatte de laatste tijd een hoop tegen zichzelf, met zijn computer praten beviel toch niet zo, die gaf hem nooit gelijk en had een slecht karakter bovendien.
Kapitein Borg wist best dat hij door goed zichtbaar rond te gaan dobberen een ontdekking door zijn oude bemanning riskeerde. Hij gokte er maar op dat het wel los zou lopen, de zee is immers behoorlijk groot, daar struikel je niet zomaar over elkaar.
"He, he, dit is beter, lekker buiten, frisse zee lucht, eindelijk eens relaxen" sprak Borg tegen de rustige zee om zich heen. Hij keutelde wat over het dek dat op zo´n minionderzeeër natuurlijk niet zo ruim uitvalt. Na wat passen en meten vond Borg toch nog een plekje voor een stoel, en met de benen omhoog lag hij daar in het lekkere zomerzonnetje bij te komen.
Onze kapitein klaagde nu wel dat hij het nooit eens rustig aan kon doen maar je zult het altijd zien, Borg lag nog geen kwartier in zijn luie stoel of hij verveelde zich het heen en weer!
Om de verveling te verdrijven haalde borg zijn verrekijker maar ´s voor de dag en, na de lenzen te hebben schoongepoets, begon hij de zee af te speuren.
"Hé, is dat de kust van Noord-Holland niet?" Ongemerkt was de Seawolf onderzeeër beetje bij beetje dichter naar land toe gedreven en Borg kon nu in de verte een aanlokkelijk uitziend strand ontwaren. "Weet je wat, ik trek gewoon m´n zwembroek aan, laat de boel de boel en ga lekker tussen die vakantie gangers liggen! Wie weet word ik uitgenodigt voor een barbecue, dat zou er wel in gaan na al dat saaie scheepsbeschuit."
Met knorrende maag, want de gedachte aan sate-prikkers vol vers geroosterd wild had hem goed hongerig gemaakt, gleed Borg het water in. "Yvonne, ik ga even weg, blijf maar in de buurt" zei Borg tegen de computer met welke hij een soort gewapende vrede had gesloten.
"Ja joh, is goed jongen, laat mij maar gewoon hier in de steek, het zal niet zo wezen" mopperde Yvonne. Borg liet zich niet uit zijn goeie humeur krijgen en op zijn gemak crawlde hij naar het strand toe. Een doordringende lucht van zonnebrandcrème begroette hem al van een afstand. Borg moest nu, of hij het wilde of niet, terugdenken aan zijn blijde jeugd en aan de uren op het strand waarvan hij vroeger onbezorgd had genoten.
Aangekomen op het strand was het nog best moeilijk voor Borg om niet op te vallen. Het was immers voor het eerst sinds een lange tijd dat hij weer vaste grond onder zijn voeten had. Hij liep dan ook alsof hij net uit de kroeg kwam en behoorlijk aangeschoten was.
Hij liet zich door zijn neus leiden en binnen een mum van tijd had hij gevonden wat hij zocht, een groepje barbequende vakantiegangers. Borg ging hiernaast zitten en zette zijn beste hongerige, maar vriendelijke, gezicht op. Wat hoopte de kapitein toch dat hij zou worden opgemerkt en uitgenodigd!
Hij begon een deuntje te neurien, dat was een truuk om aangesproken te worden. Borg gokte erop dat iemand zoiets zou zeggen als: "Hé, kun je niet ophouden met dat geneurie?" En dan zou Borg zeggen: "Sorry, ik probeer met muziek mijn honger te verdrijven". Het spreekt van zich, vond Borg, dat als een gesprek eenmaal zóver was, hij nagenoeg zeker zou worden uitenodigd. Inmiddels was hij nu alleen al een goed kwartier aan het vals neurien, en niks geen reactie! Borg liet zich natuurlijk niet zo makkelijk kennen en probeerde het anders.
"Wat zal ik eens gaan eten voor tussen de middag, het is wel een eind lopen naar de dichtsbijzijnde friet-tent" zei Borg tegen zichzelf.
"Oei, ik geloof dat ik mijn portemonnee thuis heb laten liggen, moet ik nu helemaal terug naar huis?" vervolgde hij met luide stem, je ziet wel dat Borg heel bedreven was in het bietsen van een gratis maal.
Nog steeds kwam er echter geen uitnodiging van het groepje.
"Nou dat ziet er lekker uit zeg". Borg probeerde nu maar rechtstreeks een praatje aan te knopen maar niemand leek hem op te merken.
"Vreemd hoor, ....wat is er aan de hand".
Borg mengde zich nu met het groepje barbequers die hun borden wel hadden volgeladen, maar ipv gezellig te kletsen en te babbelen tijdens het eten, zaten ze allemaal rond een ......go bord!
Blijkbaar was er een spannende partij gaande, en de barbequende go-ers hadden Borg niet gehoord. De kapitein keek eens goed en zag dat er een semeai (vrij heden race) op het bord stond.
De wit speler zat verwoed te proberen te begrijpen of hij nu kon winnen of niet. De zwart speler zat zelfverzekerd achter het bord:" Geef toch op Karel, denk je nu echt dat mijn 13 vrijheden niet genoeg zijn om jouw groepje te pakken?"
"Je moet gewoon beter leren tellen Olaf, je ziet toch zo dat zwart het niet red omdat wit een groot oog heeft"!?
"Je hebt zelf twee grote soep ogen man, ....." Borg hoorde het met knorrende maag aan en begreep dat dit nog wel even kon gaan duren. Hij besloot daarom om uit de doeken te doen hoe het nu precies zit.

Opgave: Wit is aan zet. Help Borg´s kansen op een gratis maaltijd en vindt uit wie er nu wie vangt. Als je wit´s zet als 1 telt en zwart antwoord als 2 enzovoort, hoeveel zetten duurt het dan voordat welke kleur stenen gevangen worden? ........
(hint:: wit kan dan wel onmiddelijk 6 zwarte stenen vangen, maar zelfs dan leeft hij nog niet omdat wit geen 2 ogen meer kan maken als zwart met zijn volgende zet in het midden speelt)


Tsume-go 10     Pieter Mioch

Voor Ernst Kloos,
Bestuursleden komen en gaan, geliefd of verguist, op de voorgrond of in de schaduw. Altijd zijn er mensen die veel van hun vrije tijd (die zij beter konden gebruiken?) opofferen om uw en mijn speelplezier te vergroten.
Alhoewel ik mij Ernst vroeger niet kan herinneren als zijnde betrokken bij enige vorm van bestuur, was hij dat de afgelopen jaren toch zeker, als ware het een one-man-show.
Ernst was degene die een lans voor mij brak om het mogelijk te maken per internet deel te nemen aan de club-competitie, iets waar ik vrolijk misbruik van maakte door uren te gaan zitten nadenken. Met een byo-yomi van 24 zetten in 12 minuten kan een partij behoorlijk lang gaan duren. Gelukkig was deze primeur niet voor niets en is het nu mogelijk dat Kei per IGS mee kan doen en wie weet wat er volgt.
Naast het voorzitten nam Ernst ook het wel en wee van de Go-gong op zich.
Hij moest dus onder meer mijn Nederlands verbeteren, met ellenlange zinnen zonder kop of staart, waar geen zinnig mens iets mee weet te beginnen. Zinnen die in de verste verte niet op fatsoenlijk Nederlands leken, klopten grammaticaal soms nog wel, maar waren qua leesbaarheid weinig toegankelijk, om maar iets te noemen.
Nu hij zijn bestuurs taken heeft neergelegd en bergen vrije tijd hoort te hebben is Ernst vreemd genoeg niet meer zo vaak op IGS te vinden, wat jammer is. Getrouw aan zijn moto: "never a dull game", was het vaak boeiend te zien hoe groepen met een overschot aan vrijheden sneuvelden en vitale punten met originele timing werden bezet. Naast de partij was hij altijd druk bezig een Ierse Amerikaan te legen wat zijn Engels een Schots accent gaf. Hopelijk is Ernst weer snel op IGS te vinden en, misschien in de toekomst weer in het bestuur van de LgoC.
Met veel dank aan alle oud-bestuursleden en succes gewenst aan het nieuwe bestuur en redactie.

De probleempjes, met zwart aan zet.


28


29


30

Antwoorden probleempjes vorige aflevering


25    Dit was een echt basis probleempje. Als u het fout had is het een goed idee de oplossing uit het hoofd te leren, daar dit zeker van pas zal komen.


26a


26b    Na zwart 5 zijn A en B miai, wit heeft beide punten nodig om te leven.
Petje af voor een ieder die dit p*kke probleempje wist op te lossen.


27a    Als wit met 2 antwoordt is het vervolg vrij simpel, echter....


27b    Om precies uit te lezen hoe het precies moet na 2 is behoorlijk lastig,


27c    Ik had het zelf totaal fout toen ik het voor het eerst zag. De snap-back die met zwart 7 ontstaat is danwel het sleutel punt, maar het is toch erg lastig om te ontdekken.


Leids Paastoernooi     Olaf Thiel

Het Leids Paastoernooi was dit jaar goed bezet met 32 deelnemers, waarvan enkelen maar één dag, of zelfs maar een paar ronden meespeelden. Door de enigszins flexibele bedenktijd en de optie om te spelen als je zin hebt (mits er voldoende mensen voor een loting zijn), is dit voor velen een gemoedelijk toernooi. Toch zijn er altijd van die mensen die een toernooizege op hun naam willen schrijven. Zodoende bleef het lang spannend. Wie was er in staat Andreas Drost te verslaan?.... Niemand! Dankzij de perfecte score van 9 uit 9 won Andreas het toernooi. Walter Diedrich, die zich knap tussen de dannemannen wist te knokken werd tweede, Rudi Verhagen werd derde. Rudi weet vaak de meeste partijen op zijn naam te schrijven in dit toernooi, maar werd ditmaal gepasseerd door één van twee meespelende jeugdleden; Koen van der Krogt, die maar liefst 16 partijen speelde uit de 22 ronden die geloot zijn. Het andere jeugdlid Wouter Berkelmans haalde heel verdienstelijk 6 uit 12. Het Leidse Paastoernooi is een gezellig(heids) toernooi waar vooral veel partijen gespeeld worden (dit jaar 129!).
Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Doe ook eens mee!

 NaamSterkteScorePunten
1.Andreas Drost3D9 uit 96667
2.Walter Diedrich1k8 uit 124309
3.Rudi Verhagen5D8 uit 133978
4.Gerald Westhof6D7 uit 113958
5.Arnoud Rutgers vd Loeff4D6 uit 93945
6.Jan Bol2D6 uit 103550
 Rob Koopman4D6 uit 103550
 Harry vd Krogt1D6 uit 103550
9.Jaap Blom1D5 uit 8;3454
10.Jos Vieveen2D4 uit 6;3333
11.Wouter Berkelmans21k6 uit 122958
12.Wim Hofman2D2 uit 2;2928
13.Kees Greben7k4 uit 7;2857
14.Sjaak de Hulster6k3½ uit 6;2715
15.Henk Mourik1k5 uit 112512
16.Wim Berkelmans16k4 uit 8;2500
17.Ernst Kloos1D5 uit 122303
18.Dick Riedeman3D3 uit 6;2113
19.Alfons Huijgen7k3 uit 71811
20.Hans Mulder1k3½ uit 101629
21.Tommy Tjong3k2 uit 4;1464
 Dave de Vos3D2 uit 4;1464
23.Zjev Ambagts3D3 uit 9;1408
24.Koen vd Krogt21k4 uit 161250
25.Niels Jacobs11k2 uit 5;1171
26.Ivo Tonkes5k2 uit 8;732
 Hans Verhoeven1k2 uit 8732
28.Brigitte Cloosterman13k1 uit 30
 Peter Kees13k1 uit 30
 Wim Verstegen2k0 uit 30
 Rick Willems7k1 uit 40


Go voor de Jeugd, oplossing:

Als wit als eerste speelt vangt hij zwart met zet 31. Je ziet wel dat, zelfs als je maar 1 oog hebt en je helemaal omsingeld bent, je best een hoop vrijheden kunt hebben.


fig 1a


fig 1b


fig 1c


fig 1d


fig 1e

Hoe het met Borg afliep? Nou, niemand die hem eerst wou geloven natuurlijk, toen hij achteraf gelijk bleek te hebben werd hij gelijk door de sterkste go-er voor een partij uitgenodigd. Daar had Borg geen bezwaar tegen, en met zijn bord goed volgeladen begonnen hij te spelen. Hij zat alleen wel een beetje te piekeren, moest hij zijn gastheer nu laten winnen of niet?.....


Vreemde partij

De volgende partij is door Rob Zock van internet geplukt. Leve de seki!

Gespeeld op IGS de 24ste mei van dit jaar.
Zwart: ??? 5-dan*
Wit :??? 5-dan*

Figuur 1 (1-100)

Figuur 2 (101-200)

Figuur 3 (201-300)

Figuur 4 (301-345)


Wim Hofman, Shlomo Raikin, Daniël Jonker en Dirk Hoff geven go-les in de buitenschoolse opvang.
Foto's Shigeno Yuki.