logo

jaargang 26, nummer 2

maart-april 2000

Voorzitter en redacteur
Go Gong gezocht

Kwartfinale tourtoernooi
Geert-Filip met kommentaar
van Guo op maandag 28-02
vanaf 20 uur

  Colofon
Agenda
Klein nieuws
Van het bestuur
Kwartfinales tourtoernooi
Sterk NK voor Leidse deelnemers
NK 2000, ronde 5
J'accuse
Je m'excuse
NK 2000 Dames , ronde 1
Go voor de jeugd(2)
Eindstand clubcompetitie 1999
Tsume-go 8
Go voor de jeugd (2) oplossing
Ledenlijst LGoC per 6 februari 2000
Sakata "het Scheermes" Eio met pensioen


Leidse Go Club

voorzitter/Go-Gong t/m 21-2-00: Ernst Kloos
Willemstraat 36, 2316 CT Leiden, 071-5211185
e-mail: ekloos@hetnet.nl
secretaris: Daniël Jonker
Haagweg 50A, 2321 AE Leiden, 071- 5725448
e-mail: D.M.Jonker@Physiology.MedFac.LeidenUniv.NL
jeugdmentor: Gerald Westhoff, 070-386651, gw@bart.nl
penningmeester: Arnoud Rutgers van der Loeff
B. von Suttnerstr. 229 2037 LL Haarlem 023-5339012
e-mail: arnoud@turbogo.com
contributie: lidmaatschap LGoC f. 85,- (1999)
lidmaatschap NGoB f. 40,-
gironr. 3308498 tnv LGoC te Leiden

competitieleider: Mark Haarsma tel: 071-5123286, Wim Hofman tel: 071-5141579 (beiden tot 19uur) ; afmelden voor 19.30 uur bij Mark/Wim of in logboek op club of tussen 19 u en 19.30 u bij SDL, telnr: 071- 57 23 22 9.

De partijen dienen uiterlijk om 20.30 uur te beginnen.

speelavonden ma en do vanaf 20 uur in: Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4, tel.nr 071-57 23 22 9


agenda:

donderdag10-02speelavond
maandag14-02clubcompetitie, ronde 5
donderdag17-02speelavond
zondag20-02recreatiego
maandag21-02ALV vanaf 20.15 uur
donderdag24-02speelavond
maandag28-02Filip-Geert + Guo!!
(geen clubcomp)
donderdag02-03speelavond
zondag05-03recreatiego + NK Clubs
maandag06-03clubcomp., ronde 6
donderdag09-03speelavond
maandag13-03clubcomp., ronde 7
donderdag16-03speelavond
zondag19-03recreatiego
maandag20-03clubcomp., ronde 8
donderdag23-03speelavond
maandag27-03clubcomp., ronde 9
donderdag30-03speelavond
zondag02-04recreatiego
maandag03-04clubcomp., ronde 10
donderdag06-04speelavond
maandag10-04clubcomp., ronde 11
donderdag13-04speelavond
zondag16-04recreatiego
maandag17-04clubcomp., ronde 12
donderdag20-04speelavond
zaterdag
zondag
22-04
23-04
Leids
Paastoernooi
maandag24-04club gesloten, 2e Paasdag

Klein nieuws:


Van het bestuur

Notulen ALV Leidse Go Club 30-3-1999 (Peter D.)

Aanwezig: Ernst Kloos, Harry van der Krogt, Peter Dullemeijer, Filip Vanderstappen, Daniel Jonker, Mark haarsma, Wim Hofman, Wil Boer, Jan Bol, Jan van Rongen, Paul Tilanus, Arnoud v.d. Loeff, Rob Zock, Koos Groeneveld (va 20.45), Dirk Hoff (VA 22.05)

Afwezig gemeld: Theo van Ees, Wijnand Heijkoop

Openingen vaststellen agenda: 20.30 uur.

1. Notulen 6/3/98
Achternamen gewenst.
Ernst Kloos biedt excuses aan voor niet doorgaan van vergadering 9/11/98 die over contributieverhoging zou gaan.Op aandringen van Jan Bol wordt alsnog de contributieverhoging officieel vastgesteld op f 15,-- (was f 12,50)

2. Verslag verenigingsjaar
- Verhuizing naar Denksportcentrum 17/8/98
- Kastelgeem Michiel Eijkhout- Gilles van Eeden
- 3 Toernooien, totaal 64 deelnemers. Winnaars: pasen: Harry van der Krogt, Lakenfeesten: Michiel Eijkhout, Go Gong: Wim Hofman
- Ladders: geen prijzen uitgereikt.
- Districtstoernooi: Ernst Kloos winnaar.
- Go Gong: minimale omvang en een kerst-special door Jan van Rongen
- Nieuwe leden: Daniel, Robert, Arnoud en Jan (Wielemaker). Totaal 41 leden en 3 jeugdleden

3. Financiën
Harry geeft toelichting op jaaroverzicht. Het verlies valt mee. De huur van het denksportcentrum wordt verlaagd (bleek te hoog) Er zijn wat PR-inkomsten via de bond voor de kastelgeem. Depotcijfers zijn niet op tijd.
De kascommissie ( Filip Vanderstappen, Jan van Rongen) keurt het verslag goed.

4. Depot
De waarde van het depot is onduidelijk en wordt steeds fictiever (oude voorraad). De winst wordt naar de club overgemaakt. Er moet door het nieuwe bestuur met de depothouder (Theo van Ees) gepraat worden om te komen tot een overzichtelijker systeem.

5. Bestuurswisseling
Het huidige bestuur handelt naar eigen zeggen plichtmatig. Nieuwe initiatieven zijn nodig.
Ernst Kloos blijft voorzitter, Arnoud van der Loeff wordt penningmeester, Daniël Jonker secretaris.
De kascommissie blijft aan.

6. Clubcompetitie
Het bestuur doet een voorstel om de lopende competitieregels aan te passen m.i.v. 12/4/99
1. gereduceerde voorgift
2. afmelden levert een half punt voor de loting op, maar de eindstand wordt bepaald met de "wortelformule" over het aantal gespeelde partijen.
3. meer dan 30 speelronden moet mogelijk zijn
Na uitgebreide discussie en een aantal deelstemmingen worden de voorstellen met grote meerderheid aangenomen en wordt de voorgift op "normaal" minus 3 stenen vastgesteld.
Jan Bol geeft te kennen tegen tussentijdse wijziging van een lopende regeling te zijn en trekt zich terug voor het verdere verloop van de competitie.Partijen van een via het internet deelnemende speler (Pieter Mioch) tellen volwaardig mee, maar deelname aan deze partijen is vrijwillig. Afmelden voor de loting kan tot 19.30 uur, de klokken gaan om 20.30 uur aan en de partij is om 21.00 verloren voor de laatkomer.

7. Plannen
Begroting: Harry geeft een toelichting. Jan van Rongen wil een inventarisatie van wat leden wensen (donderdagcompetitie?) Het bestuur zegt dit aarzelend toe. Theo laat weten dat er een uitwisseling met Oxford aankomt. Filip wil uitwisselingen met aangrenzende clubs nieuw leven inblazen.

8. WvttK en rondvraag
Harry: kan het paastoernooi niet vervallen? Jan van Rongen: mits van de andere toernooien meer werk wordt gemaakt. Wim Boer: Obayashi-formule? Het bestuur komt met een voorstel.

9. Sluiting: 22.45 uur

Verslag ALV dd. 10-1-00 (Daniël Jonker)

Aanwezig: Peter Dullemeijer, Paul Tilanus, Zjev Ambagts, Wim Hofman, Jan Bol, Arie Brand, Olaf Thiel, Gerald Westhoff, Rob Zock, Mark Haarsma, Michiel Eijkhout, Filip Vanderstappen, Koos Groeneveld, Dirk Hoff, en Ernst Kloos (vz.), Arnoud Rutgers van der Loeff (penningmeester), Daniël Jonker (secr.).

Afgemeld: Raymond Houtappel

Vz. doet een beroep op de leden om zich beschikbaar te stellen als competitieleider; Mark Haarsma deed dit al na de oproep in de Gong. Wim Hofman stelt zich beschikbaar vanaf half maart; tot die tijd is Jan Bol bereid samen met Mark de competitie te blijven leiden, mits er geen extra activiteiten bijkomen. Hij zal dus alleen de loting verrichten en de uitslagen verwerken.

Vz. legt het enige agendapunt, wijziging van de clubcompetitie voor aan de leden:
1. herinvoering van de MacMahon score op basis waarvan geloot wordt en waarmee de voorgifte wordt bepaald
2. de voorgift wordt het MacMahon verschil minus 2 stenen (ipv 3 zoals nu) indien verschil groter of gelijk aan 2.
3. de loting is gereed om 20:15, afmelden bij voorkeur bij het denksportcentrum tot 19:30.
Ad. 1
-Jan Bol brengt naar voren dat het gebruik van de wortelformule voor het aanwijzen van de clubkampioen niet meer mogelijk is bij gebruik van de MacMahon loting. Daarom wordt de MM score bepalend, rekening houdend met weerstandspunten en zonodig de Sonnema-Berenburg (= Sonneborn-Berger) punten. Deelnemers dienen minimaal 2/3 van het totaal aantal rondes te hebben meegedaan om voor het kampioenschap in aanmerking te kunnen komen
Dit voorstel (1 t/m 3) wordt met algemene stemmen aangenomen.

Filip stelt voor de huidige bedenktijd van anderhalf uur per speler in te perken. Daarmee is er meer ruimte voor analyse van de gespeelde partijen. Met 12 stemmen voor, 1 tegen en 4 onthoudingen wordt besloten een bedenktijd van 1 uur met 45 seconden byo-yomi te hanteren.
Alle leden zullen deze week een brief ontvangen waar de gedane wijzigingen beschreven worden. Alle spelers die vorig jaar in de competitie speelden zijn automatisch voor de competitie van 2000 ingeschreven. Degenen die niet meer deel willen nemen moeten zich afmelden.

Vz. doet enkele mededelingen:
- hij zal zich niet beschikbaar stellen in het volgende bestuur. Er is dus een nieuwe voorzitter nodig, en ook een algemeen bestuurslid omdat Arnoud buiten zijn functie van penningmeester geen andere activiteiten zal ontplooien.
- het Paastoernooi komt eraan en daarvoor zijn organisatoren nodig. Peter merkt op dat de zaalruimte daarvoor nu snel gereserveerd moet worden.
- de volgende ALV zal 21 februari 2000 gehouden worden.
Snel wordt overgegaan tot de gezellige borrel met hapjes en (familie)go.

Agenda ALV op 21 februari 20.15 uur

1.Opening en mededelingen
2.Notulen vorige vergaderingen
3.Verslag afgelopen verenigingsjaar, oa.:
- toernooien, NK Clubs, beginnerscursus
- huldiging clubkampioen 1999
4.Verslag penningmeester
- balans 1999
- begroting 2000
5.Verslag kascommissie
6.Verkiezing bestuur en leden kascie.
- Daniël en Arnoud wèl, en Ernst niet langer beschikbaar; nieuwe voorzitter gezocht
- Algemeen bestuurslid gezocht
7.Go Gong redactie en -produktie
8.Wat verder ter tafel komt
9.Sluiting

NK voor clubs op 4/5 maart

Ga mee naar Enschede om de eer van de club te helpen verdedigen! De beker is in onze handen en dat willen we zo houden. Daarnaast is het altijd gezellig en het is de enige gelegenheid om Go in teamverband te beoefenen. Er zijn overnachtingsmogelijkheden en als we auto's delen is het voor een ieder betaalbaar. Zie het prikbord !


Kwartfinales tourtoernooi:

28 februari 20 uur: Geert - Filip

Om een aantal clubs wat meer gezicht te geven is vorig jaar het tourtoernooi gestart, waarin een aantal topspelers - waaronder de Nederlandse vrouwenkampioene - elkaar in vriendschappelijke sfeer bestreden, bekommentariëerd door éen van de deelnemers. De kwartfinales worden op de grotere clubs gespeeld in februari en maart. Wij hebben het geluk de nummer twee van het NK, ons ex-lid Geert Groenen, tegen onze eigen Filip (gedeeld 7e op NK) te zien strijden, met de enige die zo'n partij met gezag zou kunnen bespreken als kommentatrice: Guo Juan ! Dit belooft spektakel!


Sterk NK voor Leidse deelnemers

Natuurlijk (??) won Guo weer eens het NK (7 uit 8), maar velen verwachten dat dit wel eens de laatste keer zal zijn. Geert Groenen speelde zeer sterk en werd ongedeeld 2e (6pt), waardoor hij afgevaardigd zal worden naar de Ing Memorial cup en het WAGC; Michiel na een flitsende start van 4 uit 4 gelukkig nog wel gedeeld 3e (5 pt) met onze eigen sensei Gerald, Emil en Gilles. Filip gedeeld 7e (4pt) en Andreas gedeeld 14e met 2 uit 8, waar ie toch tevreden mee was omdat hij goed had gespeeld ( o.a. zeer nipt (en mogelijk onreglementair) verloren van Frank J.).

In het NK2000 Dames kon Yvonne het helaas niet verder schoppen dan een 4e plek; Kirsten Hollman is daar het opkomende talent!

In het Scheve Ogentoernooi (gelijk met tweede weekend van NK) deden Arnoud (2e, 4 pt), Ernst (6e, 3pt) en Shlomo (4pt) het wel aardig; Shlomo heeft beloofd zich een volgende maal als 4k op te geven. Peter Zandveld won dit toernooi overigens.


NK 2000, ronde 5
(uit toernooibulletin 5, met dank aan Rob van Aurich).

Michiel Eijkhout 5d (wit)-Robert Rehm 5d. Wit wint

Fig.1
Fig.1 1-100 (87 op 82)
 
Fig.1
Figuur 2. 101-178

J'accuse

De Leidse Go-Club is niet meer. Het perfide voorstel voor de clubcompetitie de bedenktijd van anderhalf uur terug te brengen tot een speeltijd van één uur had nooit in behandeling genomen mogen worden. Deze belangrijkste wijziging in de Leidse speelomstandigheden sinds de oprichting van de club had zeker op de agenda van de AV moeten staan om er een besluit over te kunnen nemen. Bij een dergelijke discontinuïteit past een naamsverandering. Laten we er maar "Leidse Go Club" van maken, met drie woorden, volgens de Angelsaksische grammatica van het oppervlakkige Amerika. Dan zijn er meteen statuten.

Met veel plezier ben ik zo'n dertig jaar lang elke maandag eens flink gaan zitten voor een stevige partij go. Zo'n uurtje dollen was leuk voor een weekendtoernooitje, maar op de club kon je terecht voor het serieuze werk. Nu gaan we/jullie dus 's maandags tweederangspotjes neerleggen. Steentjes op het bord zetten en daarna kijken wat er gebeurt. Het wordt een geluksspelletje. "Dan komt het op je intuïtie aan," hoor ik sommigen beweren. Toegegeven, om zo'n potje te winnen moet je een zekere gewiekstheid aan de dag leggen, maar toch wordt de strijd van brein tegen brein vervangen door een wedstrijdje wie zijn verlengde ruggenmerg het beste geconditioneerd heeft.

Het spreekt vanzelf: de donderdagavond wordt veel slechter bezocht dan de maandagavond, dus gaan we op maandag steeds meer invoeren wat we voorheen alleen op donderdag deden: spelen met voorgift, met de tijd op de klok voor een semi-rapidpartij en wie weet wat er nog volgt. "Er bleef geen tijd over voor analyse," hoor ik zeggen. En dat terwijl ten eerste de meeste partijen pas tegen negenen begonnen - hoewel de club vanaf acht uur open is en de indeling dan bekend was - en ten tweede onze huidige speelruimte tot één uur open is in plaats van tot twaalf uur.

Ik weet nog niet of ik nog wel mee doe. Ik ga op zoek naar een goclub in Holland of Utrecht met een serieuze competitie. Misschien in Amsterdam. Misschien ga ik in Haarlem werken aan mijn knuybestendigheid. Misschien ga ik in Den Haag voorgift nemen en geven. Als blijkt, dat de grote vervlakking buiten Leiden net zo hard heeft toegeslagen (Nederlands Kampioenschap voor Clubteams en Leids Paastoernooi naar semi-rapid, Scheve-Ogentoernooi naar rapid) blijf ik bij gebrek aan beter op maandag wel in Leiden meedoen. Maar niet van harte.

JKB


Je m'excuse     vz. Ernst Kloos

Ik zal er niet omheen draaien; Jaap heeft gelijk met zijn bewering dat de vergadering en i.c. de voorzitter niet de juiste procedure heeft gevolgd, waarvoor ik Jaap - en in Jaap alle leden - mijn verontschuldigingen aanbied.
In een grijs verleden is vastgelegd, naar ik meen in een huishoudelijk reglement, dat belangrijke wijzigingsvoorstellen minimaal 8 dagen voor de vergadering bekend gemaakt dienen te worden, opdat een ieder voldoende tijd heeft om een afgewogen mening te bepalen en deze al dan niet op de vergadering kenbaar kan maken.
Waarom heb ik dan toch dit rigoreuze voorstel ter stemming laten komen?

Allereerst omdat ik van mening ben dat een vereniging beter pragmatisch bestuurd kan worden dan principiëel: wanneer de ooit opgestelde formele verenigingsregels niet langer in overeenstemming (b)lijken te zijn met de praktijk, moet je niet iedereen vermoeien met een (voorstel tot) formele afschaffing van die regels (i.c. vooraankondiging van belangrijke wijzigingsvoorstellen) , maar de veranderde opvattingen zien te vangen in nieuwe regels. Veel leden, waaronder ik, hebben ook niet zo'n historisch besef als Jaap en sommige anderen, of hechten minder aan tradities en regels, aan het eigene van de LGoC; zij zien een vereniging eerder als een dynamisch organisatieverband dat zich voegt naar de omstandigheden. "Platvloers, a-cultureel, gezichtsloos", zullen de critici menen, maar heel praktisch en weinig kans op lange, principiële discussies.
Dàt de opvattingen gewijzigd zijn, blijkt uit het feit dat van de 17 aanwezige leden zich slechts een enkeling in de bespreking zeer aarzelend verzette tegen het voorstel; dat feit vormt achteraf gezien een tweede rechtvaardiging. "Onderdrukking van de minderheid", hoor ik al, en daar kan ik wel enigszins in meegaan want die minderheid kon zich niet laten horen omdat ze niet op de hoogte was van dit voorstel. De kans dat ze het voorstel had kunnen laten afwijzen was klein, maar die kans is haar niet geboden, vandaar mijn excuses.

Overigens bieden onze reglementen nog voldoende ruimte aan initiatieven om dit besluit terug te draaien of maar een jaar te laten duren: roep met 6 anderen een Ledenvergadering bijeen over dit punt of zorg dat het nieuwe bestuur dit opnieuw in stemming brengt; daarmee is een 'verzachtende omstandigheid' gegeven ter rechtvaardiging om het voorstel in stemming te hebben gebracht: ieder besluit kan worden herzien.

Oorspronkelijk luidde het voorstel: 75 minuten met 30 sec. byo yomi, maar vrijwel iedereen vond 30 sec. te kort om een serieuze partij te kunnen blijven spelen. In dat opzicht is de vergadering Jaap tegemoet gekomen, maar helaas te weinig zoals blijkt. Ik hoop dat Jaap zich laat vermurwen door dit betoog en het wil beschouwen als een experiment waaraan hij kan deelnemen zonder gezichtsverlies, want die schande treft eerder de voorzitter!
Als ik niet toch al zou aftreden, zou ik er toe neigen mijn functie alleen om deze reden al ter beschikking te stellen.


NK 2000 Dames , ronde 1
(uit toernooibulletin 1, met dank aan Rob van Aurich)

Renée Frehé 2d (wit) -Yvonne Roelofs, 2k. Wit wint

Yvonne: met 93 wil ik teveel en met 105 reken ik de trap verkeerd uit en de partij is voorbij.

Fig.1
Figuur 1: 1-112

Go voor de jeugd(2)     door T. de Bruin

*****
Korte samenvatting van voorgaande aflevering: Borg, de snode kapitein van een bende piraten, had het plan zijn hele bemannig als slaven te verkopen. Slimme Jan was de eerste van de piraten die door had dat Borg iets van plan was. Onder zijn leiding stormen de piraten naar Borg’s kajuit waar ze echter moeite hebben het vreemde slot te openen. Ze staan nu op het punt het te proberen, maar
. *****

Borg ontsnapt?!

"Dus we zijn het er over eens dat het op gelijk spel uitdraait he, manne?"
"Ja, gelijk spel is het, laten we geen tijd verliezen en de deur open maken, schiet op Jan, maak het slot open. Eerst aan het schijfje draaien zodat het op ‘gelijk spel’ komt te staan en daarna op de rode knop drukken".
Borg hoorde dit alles en begreep dat er geen tijd meer te verliezen was; snel liep hij naar de wand die het verst van de deur vandaan was en….. begon zachtjes te zingen!

"Ik druk mijn snor en neem de Jumbo naar Marokko.
Ik druk mijn snor en pak mijn biezen en vlucht.
Want al die kou en sneeuw bevallen mij toch niet zo.
Ik taai nu af en kom in de zomer terug"

Zou Borg door de zenuwen zijn verstand hebben verloren? Wat denkt hij nu te kunnen bereiken met het zingen van een liedje uit zijn jeugd??
Maar kapitein Borg is allerminst de kluts kwijt, hij is een echte kouwe kikker die zich niet snel van zijn stuk laat brengen, alhoewel hij toch een beetje zweet van de spanning en zijn stem bibbert ook wel wat tijdens het zingen.
Het ogenblik dat Borg klaar was met zijn liedje gebeurde er iets totaal onverwachts. Opeens verscheen er een spleet midden in de wand voor hem! Stilletjes scharnierden nu twee panelen van de wand naar buiten toe open. Het liedje was namelijk bedoeld om het slot te activeren van een listig verborgen vluchtweg!
Achter de open wand lag een echte Seawolf mini-onderzeeër. Borg had deze al een tijd geleden goedkoop gekocht van een kennis, Harry, die bij de Amerikaanse marine werkte. Harry waarschuwde Borg tijdens de verkoop nog wel: "Pas op dat je deze onderzeeër niet al te lang gebruikt, dit is een unieke vloeibaar-metaalgekoelde kernaandrijving en heel snel maar wel hartstikke link!".
"Ach" had de krenterige Borg gedacht, "wat maakt het uit, ik zal haar toch nooit nodig hebben, stel je voor te moeten vluchten van mijn eigen piratenschip, belachelijk…."
Nu moest hij dus echter toch zorgen dat hij razendsnel in de miniboot kwam voordat de woedende piraten naar binnen stormden. Daar hoorde hij de klik al van de rode knop van het slot aan de buitenkant van zijn kajuit. Met de mini-onderzeeër nog half open herstelde Borg snel de houten wand in zijn oorspronkelijke positie, net op tijd!
"Waaaaaat!? Borg waar zit je! Kom te voorschijn, je hebt een hoop uit te leggen, lafaard!" schreeuwden de piraten die nu door de open deur naar binnen kwamen stormen. De woedende bemanning kon echter Borg nergens vinden. Na nog wat getier en geschreeuw herinnerden de arme piraten zich opeens wat voor een verschrikkelijke honger ze eigenlijk wel hadden. "Het ziet er naar uit dat Borg ’m gesmeerd is manne, nu is het zaak snel iets eetbaars te vinden" sprak Jan, als altijd de stem der wijsheid. Na vijf minuten zoeken klonk er een kreet van vreugde uit de hoek waar Arie aan het zoeken was: "Jippie! Hier, moet je zien, ik wist wel dat hij ons aan het bedriegen was". Arie had de geheime voorraad eten van Borg ontdekt en wist niet hoe snel hij het voedsel in zijn mond moest krijgen, zo’n honger had hij.

Nadat de bemanning zich tegoed had gedaan aan Borg’s geheime voorraad proviand voelde iedereen zich gelukkig weer stukken beter. De maar net aan een vreselijk lot ontkomen bende piraten was echter nog wel erg boos op Borg en omdat ze die niet konden vinden begonnen ze
maar met alles in ex-kapitein Borg's hut in mootjes te hakken en zij vermaakten zich prima, dat begrijpen jullie wel.
Borg intussen deed heeeel zachtjes het deurtje van zijn Seawolf dicht en hij wachtte achter het houten schotje op een geschikt moment dat het te water laten van de onderzeeër niet zou opvallen.
Jan maakte zich zorgen dat de wilde bende in hun ijver ook de belangrijke zeekaarten zou vernielen en hij begon met luide stem te proberen wat orde te scheppen. "Nu of nooit!" dacht Borg "Erop of eronder". Hij hield zijn adem in en
haalde een hendel over waarop de Seawolf langzaam door een nauwe tunnel van de geheime kast in de kajuit tot aan het laagste kanonnendek begon te glijden. Floep! Daar kwam de kleine onderzeeër door de zijwand van het piratenschip naar buiten zonder dat ook maar iemand het door had! Plons! Daar dook de Seawolf elegant het water in. Borg was succesvol ontsnapt!
De Seawolf zonk langzaam naar een diepte van een meter of 40 en kwam tot rust op de bodem van de zee.
Nu kwam het moment waar Borg, nu dus de kapitein van de Seawolf, erg tegenop zag: het inschakelen van de kernaandrijving. Als die eenmaal was ingeschakeld moest Borg zorgen dat hij binnen een uur het water uitkwam voordat hij zou beginnen te stralen in het donker van radio-actieve besmetting! "Had ik nou toch maar een met fietspedalen aangedreven onderzeeër gekocht" bedacht Borg zich, te laat. Er zat niets anders op, een, twee, drie, en hoppekee en met een resoluut gebaar draaide hij de startsleutel om! Goed, de motor was aan, nu zorgen snel weg te komen. "Computer, zo snel mogelijk naar een plek waar ik even uit kan puffen en de aandrijving kan uitschakelen!"
De belangrijkste reden waarom eenzame Borg de gevaarlijk Seawolf gekocht had was deze supermoderne computer die de Amerikaanse navy er zomaar in had laten zitten! Borg hoefde zich helemaal niet met het besturen en navigeren te bemoeien, hij kon gewoon zeggen waar hij naartoe wilde en de computer zorgde voor de rest. Er was wel iets met de computer, had die kennis Harry hem verteld maar dit was al zo lang geleden dat Borg compleet vergeten was wat het nou ook alweer was.
Er gebeurde intussen nog niets dus Borg zei nog maar een keertje "Computer, zo snel mogelijk hiervandaan, graag, nu, als het kan, best wel eigenlijk, enzo.."

Jullie horen wel dat Borg niet zoveel ervaring met sprekende computers had, je kunt natuurlijk veel beter kort en bondig zijn.

tekening: W. Hern

Eindelijk klonk er wat geruis uit de computerspeaker, en toen opeens:
"Hello Dave".
"Oh, wacht, ik was vergeten dat dit natuurlijk
een Amerikaanse computer is, jeetje, moet ik nu Engels gaan praten soms? En wie is Dave nou weer?".
Toen Borg aan het verzinnen wat hij in het Engels zou gaan zeggen sprak de zachte computer stem opeens weer:
"hmhum, wil you een partijtje schaak? I speel very goed!"
Borg trok zijn wenkbrauwen op en keek de computer verbaasd aan, "Dat is sterk zeg, heeft die computer aan de hand van mijn twee Nederlandse zinnen al bijna de hele taal geleerd! Ik heb alleen nu geen tijd voor spelletjes". Borg keek eens naar de klok en zag dat er al zeven minuten voorbij waren sinds hij de motor had ingeschakeld, "oh,oh, geen getreuzel nu, het Nederlands van de computer is nog niet zo goed, laat ik het maar in ’t Engels doen."
"Computer, go, go, GO!"
De computer begreep Borg’s Engels (expres?) verkeerd en dacht dat Borg in plaats van schaak liever een potje go wou spelen.
"You wil een partijtje go spelen? Ok, I speel very goed, you bent zwart".
"Potverdrie, wat krijgen we nou", dacht Borg, "is die maffe Amerikaanse computer nu helemaal #$"^*#?! Daar heb ik toch nu geen tijd voor met die levensgevaarlijke motor!"
Op het scherm van de computer was echter al een 9x9 gobord te zien en Borg besloot om de computer snel een keertje te laten winnen om hem in een goed humeur te krijgen, dan zou de computer vast wel voor reden vatbaar zijn. De truuk was natuurlijk wel zo te spelen dat de computer niet door had dat Borg hem liet winnen. Tot Borg’s afgrijzen werd al spelende snel duidelijk dat de computer eigenlijk totaal geen kaas had gegeten van het go-spel! Uiteindelijk kwam de volgende stelling op het bord.

Kunnen jullie Borg helpen weg te komen van de bodem van de zee door de computer toch nog te laten winnen, zonder passen?? Zwart is aan zet, Borg had al eerder geprobeerd zichzelf atari te zetten maar de computer had argwanend gereageerd dus Borg had die zet maar weer snel terug genomen..

Er is geen komi waar je je zorgen over moet maken, wit heeft wel 3 zwarte stenen gevangen. Borg (zwart) heeft door briljant spel nog geen enkele witte steen gevangen.


Eindstand clubcompetitie 1999

Ondanks de promotie van Filip naar 5d en van Arnoud naar 4d, heeft Michiel (5d) opnieuw bewezen de sterkste Leidse speler te zijn. Ik meen voor de derde maal op rij! Gerald (6d) ging pas tegen de zomervakantie meedoen en had het Go een paar jaar lang niet serieus beoefend, maar de verwachting is dat de clubcompetitie 2000 mede door de gewijzigde loting en voorgift wel eens spannender kan worden. Michiel gefeliciteerd!

NRNAAMKLPTNSOSwortel
1Michiel Eijkhout1127.00783.00713
2Arnoud R.v.d.Loeff1423.50705.50535
3Filip Vanderstappen1121.00720.50512
4Gerald Westhoff920.50707.00500
5Pieter Mioch1520.00696.50470*
6Andreas Drost1520.00696.00447
7Koos Groeneveld1719.50674.00427
8Harry van der Krogt1919.50668.00429
9Zjev Ambagts1519.00690.00412
10Willem Knoop1619.00668.50415,4
11Dirk Hoff1919.00661.50414,6
12Shlomo Raikin3619.00655.00395*
13Jaap Blom1919.00587.00418
14Wim Hofman1618.00657.50393
15Peter Dullemeijer1918.00647.00371,1
16Wijnand Hijkoop1918.00629.50360
17Jan Bol1718.00622.00307*
18Robbert Vetter2818.00599.00323*
19Ernst Kloos1917.50641.00370,9
20Theo van Ees1917.50609.50361
21Ger Hungerink1517.50608.50353
22Jan van Rongen1717.00630.50354
23Micha van der Leest1417.00597.50117*
24Eltjo Poort2317.00584.50222*
25Paul Tilanus2117.00579.00359
26Olaf Thiel2116.50578.00348
27Desmond Rohrbach2216.00559.50316
28Wim Boer2816.00555.0084*
29Arie Brand3515.50553.50284,9
30Jan Sepers2815.50531.0073*
31Mark Haarsma4615.50519.00284,9
32Hinko van der Boom4815.00514.00197,17
33Han Bouman3914.50519.50197,25
34Yvonne Roelofs2414.50516.50243
35Daniel Jonker4614.50501.00250
36Rob Zock2113.50546.50276
37Raymond Houtappel3812.00482.50132

De met een * gemerkte scores hebben betrekking op minder dan 20 gespeelde partijen .


Tsume-go 8     Pieter Mioch

Voor Jan Bol

Gebukt gaand onder een zwaar brilmontuur maar er niet minder monter om is Jan Bol steevast te vinden op de Leidsche Go Club. Voor menig Leidenaar die voor de eerste keer op de club komt kijken heeft de bijgaande ontmoeting met Jan waarschijnlijk een sterk gevoel van déjà vu tot gevolg. "He, wacht eens, dat gezicht heb ik eerder gezien, maar waar was het nu ook alweer….". Het is geen geheim dat Jan van wandelen houdt en zich meestal met een behoorlijk vaart door de binnenstad heen beweegt.

In deze rubriek is al eens eerder de uitdrukking op het gelaat van LGoC-leden tijdens een partij ter sprake gekomen; Jan Bol heeft ook zijn eigen, unieke body language die zeker de moeite waard is eens van dichtbij te bekijken.

In de beginfase van de partij zit Jan duidelijk te genieten van een partij, armen over elkaar en met een ontspannen uitdrukking. Deze fase duurt echter meestal niet zo gek lang, niet dat Jan halverwege een partij zou ophouden met het genieten hiervan, nee, als het moeilijker wordt, kunnen we al snel fase twee constateren. De linkerhand wordt er dan bijgehaald om de onderste helft van het gezicht met wisselend succes te bedekken. Het is bij Jan niet zoals bij de meeste spelers wiens hoofd al van hunner nek af dreigt te vallen, zò hard denken zij wel dat het nodig is het bolvormig uitsteeksel te stutten met handen en, in een noodgeval, met voeten. Nee, niet Jan, voor hem is de hand puur een middel om de concentratie te verhogen en dus niet bedoeld om het hoofd van andere steun te voorzien dan mentale.

Ook fase twee duurt echter niet het langste, het is fase drie, weggelegd voor competitiepartijen en toernooien, die Jan het meeste eigen is. De linkerhand heeft zich nu omhoog gewerkt en zich erbij neergelegd dat de onderste helft van het gezicht niet compleet bedekt kon worden. Zich hier totaal niet aan storende is het vijfvingerige lichaamsdeel nu vrijwel over Jan’s gehele gezicht te vinden en klinkt er tevens wat onduidelijk gehumpf en gehompf onder vandaan.

Jan is echt iemand waar je de klok op gelijk kunt zetten, en ik durf te wedden dat er een niet gering aantal mensen is die dit ook daadwerkelijk doet. Als laatste moet ik zeker niet vergeten Jan’s Engels aandoende droge humor te vermelden. Deze bestaat voornamelijk uit het beamen op ingewikkelde manier van een feit.

Om een voorbeeld te geven: speler A: "Jeetje, nu zijn die stenen dood".

Waarop Jan’s reactie: "ze hebben inderdaad niet het aantal ogen dat door de bond wordt gegeven als zijnde genoeg om een groep stenen op het bord te handhaven".

Om u allen te behoeden voor dit soort uitspraken die, gelooft u mij, nooit op een moment komen dat u er anders dan met een scheef gezicht om kunt lachen, stel ik voor de volgende probleempjes te bekijken, deze keer moet u in alle probleempjes proberen zwart levend te maken.

Allereerst de antwoorden op de probleempjes van afgelopen keer:

19a
19a

 

Laat zien hoe het moet.

 

19b
19b

 

Zwart 1 is fout, wit friemelt er zo een ko uit,als wit 2 op 3, speelt zwart zelf op 2 en heeft twee ogen.

 

20a
20a

 

Zwart 1 is de enige zet; als wit hem koste wat het kost probeert te pakken… vult zwart simpel wit’s vrijheden in en wit kan niet op 3 dichtmaken om een dode vorm achter te laten.

 

20b
20b

 

Het beste wat wit kan doen is er seki van te maken met 2 en 4. Wit kan 2 en 4 ook andersom spelen, het resultaat blijft gelijk. Deze vorm is overigens niet de beruchte gebogen 4 in de hoek hoewel het er een beetje op lijkt.

 

21a
21a

 

Zwart 1 heeft duidelijk iets vitaal- puntachtigs, dat is het dan ook. Zwart’s stelling vertoont weliswaar wat gebreken na wit 2 maar wit kan daar net geen gebruik van maken. Als wit na zwart 5 op A speelt strekt zwart op B, hij kan nu de knip verbinden of onder door verbinden om zichzelf veilig te stellen.

 

21b
21b

 

Wit kan nog proberen lastig te zijn met 1. Dit is wel beter voor wit dan 21a omdat wit nu in ieder geval nog wat steentjes op kan rapen. Het hoofddeel van wit’s groep sneuvelt echter onvermijdelijk.

 

De nieuwe probleempjes, met zw aan zet:

2222   2323   2424

Go voor de jeugd (2) oplossing     door T. de Bruin

Hoe een computer te laten winnen

"Tja, nou laat ik maar de gretigste zet spelen, dan heb je de meeste kans dat het mis gaat" dacht Borg, en hij speelde op 1 in diagram 1.1. "Oh, jij want to kill me?" zei de computer die vervolgens eindelijk een goede zet deed en zonder aarzelen op 2 speelde. Wit vangt nu netjes de hele zwarte groep zoals je ziet in diagram 1.1 en 1.2.

diagram 1.1diagram 1.1   diagram 1.2 (7 op 4; 10 op 8)diagram 1.2 (7 op 4; 10 op 8)  

Na wit 2 moet zwart natuurlijk wel slaan op 3. Dan echter heeft wit de listige zet op 4, ingooien, en zwart kan alweer niets anders dan slaan met 5.
Wit geeft met 6 aan de buitenkant atari en zwart verbindt met 7 op de plek van wit 4.
Wit geeft met 8 weer atari en als zwart dan met 9 slaat kan wit met 10 (op wit 8) de hele boel er af slaan. Hierna is het onmogelijk voor zwart om nog te winnen. Borg’s plan lijkt te zijn gelukt!

De beste zet voor Borg was overigens op A spelen in diagram 1.1, na zwart A maakt het niet uit wat wit doet, met zijn volgende zet slaat zwart de witte steentjes er van af en hij kan nooit meer verliezen.

"Thank you voor erg een leuke partij" klonk het uit de Amerikaanse rekenmachine die dacht dat hij verdiend gewonnen had. "Zucht, ahah, wat heb ik me op de hals gehald door deze onderzeeër te kopen. ik had die Harry ook nooit moeten vertrouwen, maar eerst is het zaak om nu eindelijk eens weg te komen".
De computer was in een prima humeur en nadat Borg orders voor een koers had gegeven toog de minionderzeeër vrolijk op weg. Nauwelijks waren ze echter 20 minuten onderweg of Borg hoorde een vreemd geluid..


Ledenlijst LGoC per 6 februari 2000

Uit privacy-overwegingen wordt de ledenlijst uitsluitend in de gedrukte versie van de Gong verspreid.


Sakata "het Scheermes" Eio met pensioen     (Van onze verslaggever in Japan)

Sakata (bijna 80), een van de opzienbarendste en bekendste go spelers van Japan, kondigde aan dat hij het na een carriere van 65 jaar go spelen wel mooi vindt geweest. "Ik ben tevreden met mijn prestaties" vertelt Sakata in de krant. Dat is niet verwonderlijk ook, 64 titels op zijn naam. De eindscore van Sakata, 1107 overwiningen (goed voor een derde plaats in de analen in Japan), 654 verlies en 16 jigo spreekt verder ook boekdelen.